Objednávky na parazitické háďatká uzatvárame vždy v piatok do 10h a nasledujúcu stredu expedujeme. Ďakujeme.

Aktuálne kladenie vajíčok Pásavky zemiakovej

Aktuálne nastalo obdobie kedy pásavka zemiaková kladie vajíčka na spodnú stranu listu. To znamená, že čoskoro budú listy napádať (požierať) larvy prvého instaru. Tie je potrebné v pravý čas regulovať ideálne biologickou cestou a to napríklad:

Mechanické opatrenia

Ručný zber dospelých jedincov pásavky zemiakovej môže značne redukovať ich počty, pokiaľ sa realizuje skoro na jar pred nakladením vajíčok. Takéto opatrenie je vhodné praktizovať na malých poliach.

Z preventívnych opatrení je dôležité predovšetkým dôsledné striedanie plodín v rámci osevného sledu.

Neem Azal T/S

Selektívny insekticídny prípravok vo forme emulgovaného koncentrátu určený proti cicavým a žravým škodcom napádajúcich zemiaky, jadroviny, poľné plodiny, zeleninu a vinnú révu.

Účinná látka azadirachtin aktívne preniká do listov a je čiastočne systémovo distribuovaný v rastline. Škodca látku prijíma požerom. Azadirachtin zastavuje požerovú aktivitu škodcu. Počas niekoľkých hodín po aplikácii postreku prestanú byť škodci aktívny a ďalej neškodia. Larvy reagujú inhibíciou požieraní a vývoja a následnú mortalitou. Dospelé chrobáky (imága) vykazujú inhibíciu požieraní, neplodnosť a v menšej miere mortalitu. Po niekoľkých dňoch sa populácia ďalej nevyvíja a skolabuje. V dôsledku tohto pomerne pomalého insektistatického účinku je efekt na populácie škodlivého hmyzu zreteľný až počas siedmich až desiatich dní.