Objednávky na parazitické háďatká uzatvárame vždy v piatok do 10h a nasledujúcu stredu expedujeme. Ďakujeme.

Prichádza obdobie rezu viniča a ovocných stromov

BlocCade účinná ochrana po reze viniča a ovocných drevín

ESCA je komplexné ochorenie, ktoré zahŕňa niekoľko syndrómov. Ťažká forma ESCA, ktorú možno označiť ako apoplexiu, sa vyznačuje rýchlym vädnutím celých krov, vrátane hrozna. Medzi vnútorné príznaky ESCA patria tmavé pruhy xylému a biela hniloba. Príznaky na listoch sú spojené predovšetkým s tracheomycétnymi chorobami.

Veľké riziko preto predstavuje hromadenie veľkého počtu rezných rán na vrchole kmienku. Vďaka tejto situácií dochádza k presychaniu dreva v mieste rezných rán a vzniká tak prerušenie vodivých pletív a tak nedochádza k zásobovaniu viničového kra vodou a živinami.

Používaním prípravku BlocCade sa predchádza vyklčovaniu viníc spôsobenému odumieraním krov viniča. Bariérové metódy ochrany rezných rán majú najvyššiu úspešnosť v boji proti chorobám ESCA. Na tomto princípe funguje prípravok BlocCade, ktorý využíva polyméry na vytvorenie filmu na reznej rane, ktorý je nepriepustný pre patogény. Vytvára na rezných ranách nepriepustnú bariéru a zabraňuje tak prenikaniu patogénov do dreva.

 

Aplikácia prípravku  sa  vykonáva v čo najkratšom období po reze tak, aby bola rana čo najkratšiu dobu vystavená možnému prieniku patogénov do pletív. V prípade mrazového obdobia sa aplikuje čo najskôr po uplynutí mrazových teplôt.

Východy používania prípravku BlocCade:

  • Povolené pre ekologické poľnohospodárstvo
  • Efektívne zabráni prieniku patogénov do rastliny
  • Technológia bez rezíduí
  • Možnosť aplikácie bežne používanými postrekovačmi alebo traktorovým postrekovačom