Objednávky na parazitické háďatká uzatvárame vždy v piatok do 10h a nasledujúcu stredu expedujeme. Ďakujeme.
Kód: ART00532

Neem Azal T/S (50ml)

Neohodnotené
€11,50
Skladom

Postrekový insekticíd vyrobený z extraktu tropickej rastliny Azadirachta indica proti cicavým a žravým škodcom. Veľmi dobre pôsobí aj proti mínujúcim škodcom, ako je psota rajčiaková (Tuta absoluta).

Kategória: Škodcovia
Oblasť použitia: Zelenina, Zemiaky, Jadroviny, Skleník, Okrasné rastliny

Spôsob pôsobenia:

Aktívna substancia preniká do listov a je čiastočne systémovo distribuovaná v rastline. Škodca sa kontaminuje požerom alebo cicaním. NeemAzal®-T/S zastavuje požerovú aktivitu škodcov. Behom niekoľko hodín po aplikácii prípravku prestanú byť škodcovia aktívni, a ďalej neškodia. Larvy reagujú spomalením žeru a vývoja a následnou mortalitou. Dospelé (chrobáky) vykazujú spomalenie žeru, neplodnosť a v menšej miere mortalitu. Kritériom pre hodnotenie účinnosti je veľkosť, prípadne množstvo požerkov, poškodených listov, tvorba medovice u cicavého hmyzu, prípadne vývoj populačnej hustoty škodcov.

 Upresnenie použitia:

Pred ošetrením overte citlivosť na menšom počte rastlín alebo na menšej ploche. Prípravok nesmie zasiahnuť okolité porasty! Obzvlášť citlivé sú hrušky. NeemAzal®-T/S by mal byť aplikovaný na začiatku napadnutia alebo pri prvých viditeľných príznakoch napadnutia.

 Ďalšie obmedzenia:

Postrek vykonajte len za bezvetria alebo mierneho vánku, v smere po vetre a od ďalších osôb. Riziko, ktoré predstavuje prípravok pre užívateľa, je prijateľné, pokiaľ celková doba práce s prípravkom nepresiahne 30 min. behom jedného dňa. Ďalšiu prácu možno vykonať až po dôkladnom oschnutí ošetrených rastlín. Upchaté trysky postrekovača sa nesmú prefukovať ústami. Nejedzte, nepite a nefajčite pri používaní a tiež po skončení práce, až do odloženia ochranného odevu a ochranných prostriedkov až do dôkladného umytia. Pracovní odev a ochranné prostriedky pred ďalším použitím vyperte, resp. dôkladne očistite. Pri príprave aplikačnej kvapaliny ani pri vykonaní postreku nepoužívajte kontaktné šošovky.

 Skladovanie:

Skladujte v neporušených obaloch, v suchu a chlade (+10 až +20 °C), chráňte pred priamym slnečným žiarením, oddelene od potravín, nápojov a krmív, hnojív, dezinfekčných prostriedkov a obalov od týchto látok. Skladovateľnosť 21 mesiacov od dátumu výroby. Prípravok nesmie zmrznúť.

 Likvidácia obalov a zvyškov:

Oplachovú kvapalinu alebo zvyšky postreku sa zriedi 1:5 vodou a bezo zvyšku vystriekajú na ošetrovanú plodinu, nesmú byť zasiahnuté zdroje podzemných

a povrchových vôd. Použité obaly sa ďalej nepoužívajú. Zvyšky prípravku a použité obaly sa odovzdajú na likvidáciu do zberného dvora.

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Nevypĺňajte toto pole: