Objednávky na parazitické háďatká uzatvárame vždy v piatok do 10h a nasledujúcu stredu expedujeme. Ďakujeme.

Chránte svoje sady a vinice včas

Typhlodromus pyri

Biologická ochrana viníc a sadov dravým roztočom Typhlodromus pyri sa zaviedla do praxe  takmer pred viac ako tridsiatimi rokmi a odvtedy sa stala štandardným spôsobom ochrany sadov a viníc vo väčšine štátov Európy.

  1. pyrije drobný dravý roztočv rozmere približne 0,6 mm mliečnej bielej farby. Napádajúci škodlivé roztočce v sadoch  a viniciach. Obmedzuje výskyt roztočca chmeľového, roztočca ovocného, hálkovca viničového, roztoča viničového a vlnovníka jabloňového ale aj larvy strapiek a iný drobný hmyz.

Škodlivými roztočmi sa živia ako aj dospelé roztoče T. pyri., tak aj ich nymfy. Jedna samica vysaje za deň približne 8 dospelých roztočcov alebo 320 hálkovcov. Prezimuje vo viniciach a sadoch, takže zavedenie biologickej ochrany je jednorazové a dlhodobé. Akonáhle sa dostatočne namnoží, udržuje škodcov pod prahom škodlivosti.

Aplikácia Typhlodromus pyri

Druh T. pyri sa dodáva v špeciálnych plstených pásoch, ktoré sa v zime či v predjarí pripevnia na kmienok či rameno révového kríka. V každom páse sa nachádza minimálne desať až tridsať samíc. Aplikácia je  jednorazová a nie je potrebné ju opakovať, pokiaľ sa dravý roztoč nezlikviduje nevhodnými chemickými postrekmi. Dravé roztoče sa počas druhej sezóny po aplikácii dostatočne rozmnožia, aby udržali škodlivé roztoče pod prahom škodlivosti. takže od druhej polovice druhého roku po aplikácii je spoľahlivo ochránená celá vinica.

Aplikácia sa vykonáva v zimných mesiacoch (december až február) pripevnením plstených pásikov proti roztočom na konáre ovocných stromov, vinič alebo malé ovocné kry. V závislosti od veľkosti stromu umiestnite 1-3 pásy na strom. Pri viniči 1 pás na každý tretí ker.