Objednávky na parazitické háďatká uzatvárame vždy v piatok do 10h a nasledujúcu stredu expedujeme. Ďakujeme.

Znížte populáciu obaľovača jablčného už na jeseň

Produkt Nemapom  obsahujúci háďatko rodu Steinernema feltiae je parazitoid, ktoré aktívne vyhľadáva a parazituje na larvách obaľovačov. Infikované larvy hynú do 2 - 3 dní po parazitácii a v ich telách sa vyvíja ďalšia generácia háďatiek. Tým sa zníži počet prezimujúcich lariev obaľovačov, a tým sa zníži výskyt/rozmnožovanie na jar nasledujúceho roka.