Objednávky na parazitické háďatká uzatvárame vždy v piatok do 10h a nasledujúcu stredu expedujeme. Ďakujeme.

Obaľovač jablčný prevencia a ochrana

Obaľovač jablčný (Cydia pomonella)

Obaľovač jablčný patrí k najvýznamnejším škodcom jabloní. Škodlivosť výrazne zvyšuje druhotné napadnutie moniliózou a skladovými chorobami.

obalovac_jablcny

Obaľovač jablčný

Príznaky napadnutia

Plod býva napadnutý len jednou húsenicou. Vstupný otvor je vyplnený suchým trusom húsenice. Trus sa nachádza po celej dĺžke chodby. Základná farba húsenice je ružová. Mladé plody napadnuté húsenicami prvej jarnej generácie obaľovača opadávajú. Plody napadnuté húsenicami druhej, prípadne tretej generácie môžu dozrieť. Chodba spôsobená žerom húsenice je viacmennej po celej dĺžke rovnako široká a smeruje k jadru. Jablká a hrušky napadnuté obaľovačom bývajú druhotne napadnuté moniliózou.

trus-obalovac-jablcny pozer-husenice-obalovac-jablcny poskodenie_obalovac_jablcny

Trus húseníc obaľovača jablčného         Chodba spôsobená žerom húsenice     Kalamitné napadnutie obaľovačom

Vývojový cyklus:

Húsenica 5-6 instaru prezimuje v zámotku v prasklinách borky na kmeni. Na jar sa húsenice kuklia. Motýle sa liahnu na konci apríla a v máji. V teplejších oblastiach má obaľovač dve generácie, v extrémnych teplotách dokonca tri generácie a opačne v chladnejších oblastiach len jednu. Po oplodnení kladú samice vajíčka jednotlivo na mladá plody, alebo na listy v ich okolí. Ku kladeniu vajíčok dochádza na večer pri teplote 16 ºC a viac. Jedna samica nakladie zhruba 80-120 vajíčok. Po 8-15 dňoch (pri extrémne nízkych teplotách až 20 dňoch) sa liahnú húsenice, ktoré sa po krátkom povrchovom žere sa zavrtavajú do plodov. Behom asi 4 týždňov prechádzajú húsenice v priebehu vývoja 5 instarmi. Potom opúšťajú plody. Časť húseníc sa spustí po vlákne k zemi a potom vyhladávajú vhodné miesta k zakukleniu alebo prezimujú pod šupinami a v prasklinách borky (kôry) na strome. Časť húseníc zlieza k zakukleniu na konáre a kmeň. 

vajicko-obalovaca-jablcneho larvy-obalovaca

Vajíčko obaľovača jablčného      Húsenice prezimujúce v zámotkoch (kokón)

Biologická ochrana

Priama ochrana

Lepinox plus

Je prípravok na báze baktérie Bacillus thuringiensis kmeň kurstaki ktorý, pôsobí proti širokému spektru škodlivých húseníc, ako napr: obaľovačom, piadivky, mníšky, mlynáriky, priadkovce, atď.

Pôdna baktéria Bacillus thuringiensis vytvára tzv. delta-toxín, ktorý je špecificky účinný na húsenice motýľov. Pôsobí požerovo, uvoľnené toxíny spôsobia poškodenie čreva a húsenica prestane behom niekoľkých hodín prijímať potravu. Približne za 2-5 dní dochádza k uhynutiu na bakteriálnu sepsu.

V prípade použitia proti obaľovačovi jablčnému sa prípravok aplikuje bezprostredne pred liahnutím húseníc alebo najneskôr v čase ich liahnutia. Najvyššiu účinnosť má na mladé instary húseníc pri teplotách nad 15 ºC a vyšších, kedy húsenice vykazujú požerovú aktivitu a požerú tak dostatočné množstvo prípravku.

Nepriama ochrana

Priestorová izolácia - spočíva v zakladaní sadov vzdialených aspoň 100 metrov od miest liahnutia sa motýľov ako sú záhrady, sklady ovocia a podobne. Podpora prírodných nepriateľov ako napr: podpora výskytu sýkoriek v zime, ozeleňovaním medzí a nepoužívaním širokospektrálnych insekticídov.

sýkorka.velka

Sýkorka veľká

Na záhradkách je možné znížiť populačnú hustotu tohto škodcu pomocou chytacích pásov z vlnovitého papiera (kartónov). Tieto pásy pripevňujeme na kmene jabloní pre prvú generáciu v máji a pre druhú v júli. Dospelé húsenice vyhľadávajú miesta na kuklenie, zaťahujú sa do vlnovitého papiera a ak načas strhneme tieto pásy (pre prvú generáciu polovicou júna a pre druhú po zbere jabĺk) a zničíme ich, zbavíme sa tak aj značného množstva húseníc obaľovača jablčného.

Čistenie borky na kmeňoch a hrubších konárov.