Objednávky na parazitické háďatká uzatvárame vždy v piatok do 10h a nasledujúcu stredu expedujeme. Ďakujeme.

Pásavka zemiaková

Pásavka zemiaková

Najvýznamnejším hmyzím škodcom zemiakov je pásavka zemiaková (Leptinotarsa decemlineata), ktorá okrem zemiakov napadá aj iné ľuľkovité plodiny, napr. paradajky, papriky a baklažány. Larvy a dospelé jedince požierajú listy rastlín, čím zmenšujú listovú plochu potrebnú na fotosyntézu, čo sa odrazí na znížení úrody v poľnohospodárstve. Ak nie sú voči tomuto druhu realizované žiadne opatrenia, straty predstavujú 50 – 100 % na úrode zemiakov.

pásavka zemiaková

 

Vývojový cyklus

Pásavka zemiaková prezimuje v pôde v hĺbke do 50 cm ako dospelý jedinec (imágo). Úspešnosť prezimovania záleží najviac na dostatku a kvalite potravy v závere vegetácie a tiež na priebehu zimy. Na jar po oteplení pôdy a približne v čase kvitnutia púpavy lekárskej začínajú chrobáky vyliezať z pôdy a vyhľadávajú porasty zemiakov. Po pohlavnom dospelom žere samičky po oplodnení kladú vajíčka v rôzne veľkých kôpkach na spodnú stranu listov zemiakov a to v skupinách v počte cca 30-35 žltooranžových vajíčok. Priemerná plodnosť samičiek je 500 vajíčok. V závislosti od teploty a vlhkosti vzduchu sa z vajíčok za 4-10 dní liahnu larvy I. larválneho štádia – instaru. Za optimálne podmienky sa považuje teplota vzduchu cca 25 ° C a relatívna vlhkosť vzduch okolo 90%. Ak sú teploty nižšie, potom sa vývoj predlžuje a pri teplotách nad 30 ° C môže dôjsť k vysychaniu vajíčok.

Biologická regulácia pásavky zemiakovej

Prirodzený nepriatelia

Medzi tieto druhy patria chrobáky (Coleoptera), bystrušky (Carabidae), pavúky (Arachnida), roztoče (Acarina), bzdochy (Heteroptera). Veľké množstvo vajíčok pásavky zemiakové využije pre svoju výživu bzdôška červenkastá (Lygus pratensis), vajíčka pásavky zemiakové likviduje aj Lienka sedembodková (Coccinella septempunctata), Lienka ázijská (Harmonia axyridis). Medzi prirodzených nepriateľov môžeme zaradiť aj rad druhov vtákov napr. škorec, jarabica, bažant.

Mechanické opatrenia

Ručný zber dospelých jedincov pásavky zemiakovej môže značne redukovať ich počty, pokiaľ sa realizuje skoro na jar pred nakladením vajíčok. Takéto opatrenie je vhodné praktizovať na malých poliach.

Z preventívnych opatrení je dôležité predovšetkým dôsledné striedanie plodín v rámci osevného sledu.

Neem Azal T/S

Selektívny insekticídny prípravok vo forme emulgovaného koncentrátu určený proti savým a žravým škodcom napádajúcich zemiaky, jadroviny, poľné plodiny, zeleninu a vinnú révu.

Účinná látka azadirachtin aktívne preniká do listov a je čiastočne systémovo distribuovaný v rastline. Škodca látku prijíma požerom. Azadirachtin zastavuje požerovú aktivitu škodcu. Počas niekoľkých hodín po aplikácii postreku prestanú byť škodci aktívny a ďalej neškodia. Larvy reagujú inhibíciou požieraní a vývoja a následnú mortalitou. Dospelé chrobáky (imága) vykazujú inhibíciu požieraní, neplodnosť a v menšej miere mortalitu. Po niekoľkých dňoch sa populácia ďalej nevyvíja a skolabuje. V dôsledku tohto pomerne pomalého insektistatického účinku je efekt na populácie škodlivého hmyzu zreteľný až počas siedmich až desiatich dní.