Objednávky na parazitické háďatká uzatvárame vždy v piatok do 10h a nasledujúcu stredu expedujeme. Ďakujeme.

Ochrana proti chorobe ESCA na viniči a ošetrenie rán po reze

ESCA

Je komplexné ochorenie, ktoré zahŕňa niekoľko syndrómov, medzi ktoré patrí ,,grapevine leaf stripe disease´´ (GLSD) a ESCA proper jedná sa o bielu hnilobu spôsobovanú hubou Fomitiporia mediterranea.

Ťažká forma ESCA, ktorú možno označiť ako apoplexiu, sa vyznačuje rýchlym bazipetálnym vädnutím celých krov, vrátane hrozna. Medzi vnútorné príznaky ESCA patria tmavé pruhy xylému a biela hniloba.

Za hlavné miesto prieniku hubových patogénov do rastliny sú považované veľké rezné rany, urobené do starého dreva. Veľké riziko preto predstavuje hromadenie veľkého počtu rezných rán na vrchole kmienku. Vďaka tejto situácií dochádza k presychaniu dreva v mieste rezných rán. Ďalším obrovským problémom je prerušenie vodivých pletív práve vďaka hlbokému presychaniu dreva. Nemôže tak dochádzať k zásobovaniu viničového kra vodou a živinami.

vinic-esca

 

Ak má preto dôjsť k určitým preventívnym postupom proti ESCA, je treba odstrániť veľký podiel starého dreva, aby bolo možné začať dodržiavať pravidlá precízneho rezu.

V starších vinohradoch s vysokým podielom starého dreva na vrchole kmienkov musí byť prvým preventívnym krokom krokom ,, revitalizácia kmienka´´

Pri ,, revitalizácia kmienka´´ je vhodné odstrániť časť starého dreva s vysokým podieľom rezných rán. Zníži sa tak riziko vstupu hubových patogénov do dreva a tiež riziko presychania dreva a poškodenia pletív. Aj  keď sa jedná o zásah spojený s jednou veľkou reznou ranou, riziko sa výrazne znižuje, pretože dnes už existujú prostriedky, ktorými je možné reznú ranu ošetriť ako je napríklad prípravok BlocCade. Používaním BlocCade predchádzate vyklčovaniu viníc spôsobenému odumieraním krov viniča.

 

Najspoľahlivejšia metóda ochrany BlocCade

Podľa výskumu majú bariérové metódy ochrany rezných rán najvyššiu úspešnosť v boji proti chorobám ESCA. Na tomto princípe funguje prípravok BlocCade, ktorý využíva polyméry na vytvorenie filmu na reznej rane, ktorý je nepriepustný pre patogény.

BlocCade vytvára na rezných ranách nepriepustnú bariéru a zabraňuje tak prenikaniu patogénov do dreva.

Pomocný prostriedok vo forme suspenzného koncentrátu určený na ošetrenie rán po reze.

  • Efektívne zabráni prieniku patogénov do rastliny
  • Technológia bez rezíduí
  • Možnosť aplikácie bežne používanými postrekovačmi
  • Povolené pre ekologické poľnohospodárstvo
  • Jednoduchá a rýchla aplikácia postrekom